kamera e fshehtë për heqjen nga puna të punonjësit të burgut Fushë-Krujë.