kamera e fshehtë e Stop për marrjen e kempit. – Stop