kalaja e Beratit për grumbullimin e plehrave. – Stop