ka studiuar fizioterapi nuk merr diplomën e masterit – Stop