ka punuar në kooperativë me emër tjetër kërkon të hapë gjyq për pensionin.