ka blerë bodrumin në vitin 95 hipoteka ia regjistron komshiut