jep shtëpinë për pallat investitori i shemb shtëpinë.