ish kunata e kërcënon për kujdestarinë e vajzës. – Stop