Instituti i Higjenës nuk reagon për kavanozët e plehrave