ilaci për kancerin e tiroides nuk rimbursohet – Stop