ilace për vëlla e motër me sëmundje të muskujve. – Stop