hipoteka kërkon firma që të regjistrojë tokën. – Stop