grup pune për dhunën në shtëpinë e fëmijës Vlorë – Stop