gruas nga Vlora nuk i japin kujdestarinë e vajëz – Stop