gruaja me diaganoza të ndryshme nuk merr kemp. – Stop