gjyshërit ballafaqohen me prokurorin për vdekjen e mbesës