gjykata nxjerr urdhër mbrojtjeje për Pashke Ndrelalën – Stop