gjykata jep vendim për kthimin e makinës ajo mbahet në komisaritatin e Korcës.