fondi i sigurimit të detyrueshëm shëndetësor Durrës – Stop