fizioterapistja kërkon të shkojë në Kanada por nuk ka diplomën e masterit – Stop