fëmijët që nuk dëgjojnë nuk bëjnë dot ndërhyrje – Stop