Erdogan në Shqipëri për 552 shtëpi të ndërtuara pas tërmetit – Stop