edukatorja zëvendësohet nga gruaja e nënkryetarit të bashkisë – Stop