e vdekura nuk c’regjistrohet në gjendjen civile. – Stop