e skualifikojnë nga konkurimi për shkak të syzeve optike