e përjashtojnë nga skema e ndihmës ekonomike – Stop