e ngatërrojnë me person tjetër i kërkojnë dëmshpërblim për aksident.