drejtori që merrte pagesën e transportit në mënyrë abuzive – Stop