drejtoresha e shtëpisë së foshnjes Vlorë i jep makinën e vet hua institucionit – Stop