drejtoresha e shkollës hedh në rrugë nxënësin me aftësi të kufizuara.