drejt pezullimit tenderi i pajisjeve mjeksore. – Stop