drejotresha e bujqësisë në bashkinë e Urës Vajgurore – Stop