diploma e lista e notave me mbiemra të ndryshëm – Stop