denoncimi i ish drejtoreshësh së shkollës Rroskovec – Stop