Dar Fier ul në detyrë drejtoreshën e shkollës – Stop