ca të nënës e ca të njerkës edhe për muzikën e lokaleve