Buzi Store jep materiale ndërtimi për shtëpitë e Fundjavë ndryshe. – Stop