bonus qiraje për gruan që doli nga Raffaelo Resort. – Stop