blen përgjigjen e tamponit për 10 mijë lekë – Stop