bashkia e Vlorës heq nga puna 5 punonjëse të shtëpisë së fëmijës – Stop