avokati mashtrues kërkon 3 mijë euro për vizë gjermane