apeli për djalin që duhet të bëjë ndëhyrje me qeliza staminale në Stamboll.