administratori i Tiranës ndjek studimet e larta – Stop