6 departamente gjuhësh në universitetin e gjuhëve të huaja. – Stop