3 familje fitojnë gjyqin me firmën pelivani – Stop