13.8 milionë lekë për të hequrit nga puna në 2018 – Stop