100 milionë dollarë për koncensionin e laboratorëve mjekësorë. – Stop