Stop – Urimi i “Stop” për festën e pavarësisë! (28 nentor 2018) – Stop