Stop-Shkodër/ 5 mijë lekë një matje tensioni! (11.03.2019) – Stop