Stop-SHBA, i huaji kendon shqip! (11.06.2019) – Stop